Psychomotorische Systeem Therapie

Psychomotorische Systeem Therapie

Wat gaan we doen?

Door een combinatie van psychomotorische en systeemtherapie wordt een gezin met praktisch gerichte oefeningen in het hier en nu ondersteund. Daarbij kan het helpen in het verder ontwikkelen van vaardigheden en het stimuleren van ieders kwaliteiten. Gezinsleden leren elkaars mogelijkheden en beperkingen beter kennen. Daardoor leren ze er beter mee om te gaan en ontstaan er mogelijkheden om problemen op te lossen.

Voor wie?

Voor PMST komen kinderen en jeugdigen (met diverse problemen) en hun gezinnen in aanmerking.

Gezinstherapie 

Een gezin is beland in een negatief interactie- en communicatiepatroon en wil hier verandering  in aanbrengen. Dan kan PMST worden ingezet voor de diagnostiek en behandeling daarvan.

Wat is Psychomotorische Systeem therapie (PMST) 

Het is een therapie waarbij het gezin wordt geholpen bij het oplossen van problemen  die zijn ontstaan bij de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Oefenen en ervaren in de gymzaal staan hierbij centraal.

Wat is het doel

De doelen die we samen stellen kunnen de volgende thema’s hebben:

  • Versterken van de hiërarchie en het verhelderen van grenzen binnen het gezin
  • Vergroten of versterken van de samenwerking tussen ouders
  • Vergroten van opvoedingsvaardigheden van ouders passend bij de gezinsfase
  • Vergroten van kennis en inzicht omtrent het ontwikkelingsprobleem of stoornis van het kind.
  • Leren omgaan met gedragsproblemen
  • Samen positieve ervaringen meemaken en elkaar weer opnieuw leren kennen.
Psychomotorische Systeemtherapie