Sensorische Integratie

Sensorische Integratie

Wat doet Sensorische Integratie?

Sensorische Integratie speelt een belangrijke rol bij het waarschuwen voor gevaar, het richten van de aandacht en het opnemen van informatie. Er zijn verschillende manieren hoe we op zintuiginformatie kunnen reageren.

Problemen met Sensorische  Integratie?

Bij problemen met sensorische integratie is het signaal van het tast- en evenwichtsgevoel te sterk of te zwak. Hierdoor reageren we vaak als of we in gevaar verkeren terwijl dat niet zo is. Of we geven onze zintuigprikkels te weinig aandacht terwijl dat wel zou moeten. Hierdoor gebruiken we de informatie uit onze spieren en gewrichten te weinig en kunnen er problemen ontstaan met concentratie en leren.

Wat is Sensorische Integratie (SI) 

Wanneer onze zintuigen iets zien, voelen, ruiken, proeven of horen, noemen we dat waarnemen. Deze waarneming is voor ons aanleiding om iets te doen of juist niet te doen. Bij dagelijkse activiteiten, zoals eten en aankleden, maken we gebruik van de informatie van deze waarnemingen.

Samenwerking

De samenwerking tussen waarnemen en de activiteit die daarvan het gevolg is wordt sensomotorische integratie (SI) genoemd. Kinderen maken hier bijvoorbeeld gebruik van bij het spelen.

Bij sensorische integratie neemt het voelen, bewogen worden en het voelen van houdingen en bewegingen een belangrijke plaats in. Het belang dat aan een goed gebruik van deze zintuigen wordt gehecht voor de ontwikkeling van een kind is terug te voeren op de rol die zij spelen bij het handhaven van evenwicht en stabiliteit.
Het handhaven daarvan heeft altijd voorrang boven het uitvoeren van andere activiteiten.

 

Sensorische Integratie

Plan van aanpak

Voor een goede analyse volgen we na intake de onderstaande stappen:

  • Er worden drie video observaties gemaakt.
  • Vervolgens gaan we een aantal vragenlijsten invullen.
  • Daarna worden de videobeelden geanalyseerd.
  • Uiteindelijk gaan we overleggen om tot een plan van aanpak te komen.